GOD STYRING 
— med byggeplassen i lomma


Se film   Prøv gratis/bestill  Logg inn

Rutiner

Systemet er bygget opp på RUTINER for kvalitetssikring og HMS, med tilhørende sjekklister og dokumenter som bedriften skal bruke i sitt daglige arbeid.

KS Online ivaretar rutiner for: tiltakshaver/kontrakter, søker, prosjektering, før/under oppstart på byggeplass, utførelse, møter, avslutning av byggearbeider og overtakelse, uavhengig kontroll.

Screenshot_rutiner.jpg

Enkel tilpasning av prosjekt

Du har full tilgang til et malbibliotek for forskjellige arbeid som kan brukes i prosjektene. Det er også enkelt å lage egen mal for bedriften med de rutinene som brukes jevnlig i bedriften.

På hver rutine er det mulig å legge inn tilhørende dokumenter som tegninger, monteringsbeskrivelser og andre dokumenter man vil dele med byggeplassen.

 

Screenshot_enkelt å tilpasse.jpg

Drag and drop

Du legger monteringsveiledninger, tegninger, beskrivelser og annet, rett inn under rett rutine. Dette deles med brukerne på byggeplass ved hjelp av mobil/nettbrett.

Screenshot_drag and drop.jpg

Avvikshåndtering

Ved avvik skriver man en rapport og hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres. Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.

Screenshot_avvik.jpg

Endringsmeldinger

Bedrifter kan oppleve store tap på grunn av at det ikke er registrert og sendt skriftlig varsel i tide, om de endringer kunden bestiller. Med KS Online kan endringer registreres direkte på mobil/nettbrett på byggeplassen. Deretter er det enkelt å sende varsel om endringen via PC når man kommer på kontoret. 

Screenshot_endringsmelding.png

Rutiner

KS Online sikrer kvalitet gjennom riktige rutiner og oppfølging på byggeplass med nettbrett eller smarttelefon.

video KS online på byggeplassen

Enkel tilpasning av prosjekt

Det er enkelt å opprette prosjekter ved hjelp av maler fra et malbibliotek for ulike arbeider, eller ved bruk av egne maler.

kalk-ikon-bil.png

Drag and drop

Når man tilpasser et prosjekt er det enkelt å trekke inn prosjekteringsgrunnlaget i prosjektet med drag and drop-funksjon.

Avvikshåndtering

Det er mulig å legge inn avvik på sjekkpunkter i KS Online. Registreres enten på PC på kontoret eller med mobil/ nettbrett på byggeplassen.

Endringsmeldinger

Få full oversikt over endringer som bestilles av kunden på byggeplass ved å registrere endringer på mobil/nettbrett.

kalk-ikon-bil.png

Ordinær pris pr. mnd.

620,-

Etableringspris: kr. 2.600.

Abonnementspris er pr. mnd., med binding ut kalenderåret.
I ett abonnement inngår fullversjon for 1 bruker,
inkludert app for 2 mobile enheter, og support.

Trenger du flere abonnement (fullversjonbrukere) i samme bedrift eller ekstra appbrukere -  Se priser
Alle priser er eks. mva.


Bli medlem og få medlemspris

Medlemspris pr. mnd.

490,-

Etableringspris: kr. 2.600.

Abonnementspris er pr. mnd., med binding ut kalenderåret.
I ett abonnement inngår fullversjon for 1 bruker,
inkludert app for 2 mobile enheter, og support.

Trenger du flere abonnement (fullversjonbrukere) i samme
bedrift eller ekstra appbrukere - Se priser
Alle priser er eks. mva.


Bli medlem og få medlemspris

Opplæring og kurs

  • None

Enklere hverdag med app

Med KS Online får du tilgang til prosjektene også på nettbrett og smarttelefon, og kan enkelt føre avvik, lage endringsmeldinger, hente opp tegninger etc. KS Online app mobil/nettbrett kan lastes ned her:

KS Online i Google Play for Androide enheter

KS Online i AppStore for Iphone/Ipad

 

Kontakt og support

Tor Ole Larsen
E: tol@byggmesterforbundet.no
T: 99 25 30 54

Jens-Morten Søreide
E: jms@byggmesterforbundet.no
T: 90 93 34 22

“Med KS Online har vi full oversikt på prosjektene og er trygge ved tilsyn og kontroll”